on/favicon_152.png">
' title=''>2018년 제 58회 간호사 국가고시 합격률 100% 세명대학교 간호학과 -->
							<h2>간호학과 <em>슬로건</em></h2>
							<p class="f50">세상을 밝게 비추는<br> 세명대학교 간호학과</p>
						</div>
					민건강보험 일산병원, 한양대학교 병원, 분당차병원, 제일병원, 강동성심병원 등)</li>
										<li><span class="num num-default"class="nu"><span></span>학과장점</a>
			</div>
		</div>
	</section>


<script type="text/javascript">
	(function(){
		var param = "#smu_slogan", // 업존 닫기<span class="ir ir-tmpl"></span></a> 
    </div>
		<nav id="gnb">
			<h1 class="skip">대메뉴</h1>
			<div class="layout">
			<ul id="tmli class="th1">
<a href="/cop/bbs/BBSMSTR_000000000227/selectBoardList.do" target="_self">학과소식</a>
<ul class="th2">
<li><a href="/cop/bbs/BBSMSTR_000000ectBoardList.do" target="_self">학과 취업정보</a>
</li>
<li><a href="/nurse/sub06_07_01.do" target="_self">동창회</a>
<ul class="th3">
</ul>
</li>
<li>ub01_04.do">교육목적 및 목표</a>
</li>
<li><a data-thiscode=졸업후진로
 • 2017년동창회장 인사말
 • 동창회 임원
 • 전공소개 -->
 • 학과특장점 및div class="tabBtn">

  교내실습

 • 2018학년도 임상실습계획표(2017...

  n"; $(_tabBtn).eq(0).addClass("on"); $(_tabCon).eq(0).css("display","inline-block"); $(_tabBox).height($(_thisBtn).height()+$(_thisBtn).next()ss="cicon cicon1" >세명포탈
 • 02-16
 • 2016학년도 2학기 튜터링활동 신청서

  02-16
  "> lass="obj">