sheet" type="text/css" href="/css/common/cmpt.css">
(function(){ var lnb = $("#lnb>li"); if(lnb.length === 0){ $("#remote").remove(); } d"> ?atchFileId=FILE_000000000060119&fileSn=1
.

 

정시[나군/다군] 1. 신청대상

신청기간 및 방법

&nb돋움; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;">세명대학교 신입생 원서접수 기간y: 굴림; font-size: 11pt; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;">.

불만족 찾아오시는 길

27136 충청북도 제천시 세명로 65 (신월동) 세명대학교 입학관리처

COPYRIGHT (C) 2017 SEMYUNG UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.